Tekstgrootte A A

Casemanager

Als bij u dementie is vastgesteld, brengt dit veel onzekerheid met zich mee. Hoe gaat uw toekomst eruitzien? Welke problemen kunt u verwachten in uw dagelijkse functioneren? Kunt u thuis blijven wonen? Hoe organiseert u hulp?


U kunt met deze en andere vragen terecht bij een casemanager dementie. Zij/hij biedt onafhankelijke en persoonlijke begeleiding die breed wordt ingezet. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zo nodig zorg.


De casemanager is in samenwerking met de wijkverpleegkundige en de huisarts de spil in de zorg aan de persoon met dementie en de omgeving. De casemanager informeert u over welke organisaties hulp kunnen bieden op het gebied van huishoudelijke hulp, dagbehandeling, mantelzorg, respijtzorg (vervangende zorg) en zorg bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Zij helpen u bij het organiseren en inschakelen van deze hulp en zorg. Ook kan de casemanager emotionele en praktische ondersteuning bieden aan u en uw naasten.


Casemanagers van Goeree-Overflakkee

  • Chantal Kosten
  • Gabriëlle Bosch-Poldervaart
  • Hetty Ouwerkerk
  • Jannie van Eck
  • Marianne Tanis
  • Mariëtte de Weerdt
  • Petra Butter


Meer informatie en contact

De casemanager is te bereiken via info@ketenzorgdementie-go.nl of
via het telefoonnummer: 06-83678417. Wilt u meer informatie over de wachtlijst voor casemanagement dementie op de Zuid-Hollandse Eilanden, klik dan hier.