Tekstgrootte A A

Wat is dementie?

Dementie is een hersenaandoening waarbij het gehele verstandelijk functioneren steeds verder achteruit gaat, zodanig dat het normale leven niet meer mogelijk is en men langzaam totaal afhankelijk wordt van de hulp van anderen.


Bij dementie raken steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen beschadigd. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Bij sommige personen met dementie kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.


Behalve het geheugen worden ook andere hersenfuncties aangetast. In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en met taal. Ook treden vaak veranderingen in karakter en gedragsproblemen op. Naarmate de ziekte vordert, zal iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven verliezen: de persoon wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.


Dementie komt vooral voor op oudere leeftijd. Na het 65ste levensjaar verdubbelt ieder jaar de kans op het krijgen van een of andere vorm van dementie. Toch komt dementie ook op jongere leeftijd voor. Dit kan grote impact hebben op het (gezins)leven. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 12.000 mensen waarbij de eerste verschijnselen van een dementie zich voordoen voordat zij 65 jaar worden.