Tekstgrootte A A

Individuele begeleiding thuis

Individuele begeleiding of thuisbegeleiding valt onder de Wmo. U kunt hiervoor terecht bij onderstaande organisaties.

Alerimus
Alerimus levert wijkzorg in en rond de kernen Numansdorp en Oud-Beijerland. Zij leveren persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en verpleging.

Careyn thuisbegeleiding
De thuisbegeleiding van Careyn is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft.

Home Instead
CAREGivers (zorgverleners) van Home Instead Thuisservice Zuid-Hollandse Eilanden zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig, gezond en onafhankelijk in uw vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. CAREGivers van Home Instead Thuisservice bieden ‘metgezelschap’, hulp in & om huis en persoonlijke verzorging.