Tekstgrootte A A

Welzijnsorganisaties

Op Voorne – Putten Rozenburg zijn verschillende welzijnsorganisaties actief om inwoners in beweging te krijgen of een steuntje in de rug te bieden. 

Spijkenisse

SWO – Stichting Welzijn Ouderen

De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) te Spijkenisse is een welzijnsinstelling voor inwoners van Spijkenisse van 55 jaar en ouder en mensen met een beperking. De SWO organiseert een groot aantal diensten en activiteiten binnen de gemeente Spijkenisse. De diensten en activiteiten geven ouderen de mogelijkheid zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen.

Hellevoetsluis

SBO – Service Bureau Ouderen 

Het Service Bureau Ouderen (SBO) in Hellevoetsluis is een professionele vrijwilligersorganisatie die uiteenlopende diensten verleent aan ouderen en gehandicapten in deze gemeente. Het uitgangspunt van het SBO is het bevorderen van het welzijn van zelfstandig wonende 65 plussers, gehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers. Het SBO streeft ernaar om ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten functioneren en waar mogelijk mantelzorgers te ontlasten. De zorg voor het behoud van zelfredzaamheid voor deze kwetsbare groepen vormt het feitelijke bestaansrecht van het SBO.

Brielle en Westvoorne

Welzijn Ouderen (Catharina, thuis op Voorne)

Welzijn Ouderen ondersteunt, namens Catharina, thuis op Voorne, ouderen in de gemeente Brielle en Westvoorne die zelfstandig thuis wonen. Zij bieden verschillende diensten en activiteiten aan bijvoorbeeld het signalerend huisbezoek, tafeltje dekje, de mantelzorgsalon of ontmoetingsruimte. Voor mensen met geheugenverlies  of beginnende dementie is er op maandag en donderdag het Odensehuis in het Prinsenkwartier, MH Trompstraat 135 in Brielle.

Wat is een Odensehuis?
Een Odensehuis is een plek voor ontmoeting en informatie voor mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun mantelzorgers, partners, kinderen en andere betrokkenen. 

Wat kunt u doen in een Odensehuis?
Uiteraard start de dag met een lekkere bak koffie. Na de koffie gaan we aan de slag met een spel, iets creatiefs, een wandeling of een goed gesprek, maar een krantje lezen is ook een optie. Eigen initiatief wordt zeer op prijs gesteld. Vanuit uw behoeften worden activiteiten georganiseerd op het gebied van muziek, creativiteit, bewegen en spel.

Programma op maandag en donderdag van 10.00 tot 15.00:

10.00uur                             inloop

10.30 – 11.00uur               koffie

11.00 – 12.00uur               activiteiten

12.00 – 13.00uur              lunch

13.00 – 15.00uur              nog met elkaar te bepalen
(kosten deelname:€ 2,50 inclusief koffie of € 4,50 inclusief koffie en lunch)

U bepaalt zelf hoe laat u komt en wanneer u weggaat. Het is een vrije inloop. Als u mee wilt lunchen dan horen we dat graag voor 10.45 uur.

Het Odensehuis is van en voor mensen die er komen en wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de vrijwilligers en bezoekers, met ondersteuning van een medewerker van Welzijn Ouderen. Iedereen draagt bij door het aandragen van ideeën, het delen van kennis en ervaring of gewoon door er te zijn.

Rozenburg

DWR – Dienst Welzijnswerk Rozenburg (Careyn)

Dienst Welzijnswerk Rozenburg (DWR) is een welzijnsdienst die zich inzet voor alle senioren en mensen met een beperking in Rozenburg. Dit doet zij door het organiseren van activiteiten die de doelgroep stimuleert meer aan de maatschappij deel te nemen. Senioren en mensen met een beperking kunnen zo langer zelfstandig blijven functioneren in hun eigen leefomgeving. Careyn DWR wordt hierbij gesteund door vrijwilligers.