Tekstgrootte A A

Ondersteuning naasten van jonge mensen met dementie

Dementie komt niet alleen voor bij oudere mensen. Ook jonge mensen tussen de 40 en 75 jaar kunnen getroffen worden. De zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten verschilt van die voor oudere mensen met dementie. Jonge mensen zitten in een andere levensfase en daarom zijn hun behoeften ook anders.

Op de Zuid-Hollandse Eilanden zijn er daarom casemanagers die speciaal zijn opgeleid om jonge mensen met dementie en hun naasten te begeleiden. In een artikel in Eilandennieuws (d.d. 12 april 2023) vertelt Yfke van de Repe, casemanager jonge mensen met dementie, daar meer over.

Partnergroep

“In de regio is vorig jaar een partnergroep gestart. Die bestaat uit 8 tot 10 partners van thuiswonende jonge mensen met dementie.” De groep komt regelmatig bij elkaar en spreekt dan over onderwerpen die zij zelf kunnen aandragen. Partners ervaren de gespreksgroep als zeer waardevol.

Groep voor kinderen van jonge mensen met dementie

Op 18 april 2023 start een 2e groep, voor kinderen van thuiswonende jonge mensen met dementie. “In de contactgroep draait het om het uitwisselen van ervaringen, het geven van tips aan elkaar en het zoeken van verdieping.” Instromen in deze groep is mogelijk tot 20 april 2023.

Aanmelden of meer informatie

Wil je meer informatie of wil je je graag aanmelden, neem dan contact op met een van de casemanagers voor jonge mensen met dementie via info@ketenzorgdementie-hw.nl of bel:

  • Yfke van de Repe, 06 51 81 82 41
  • Janske Berghuis, 06 12 12 93 89
  • Marianne Tanis, 06 30 68 17 39