Tekstgrootte A A

Individuele begeleiding thuis

Individuele begeleiding of thuisbegeleiding valt onder de Wmo. U kunt hiervoor terecht bij onderstaande organisaties.


Home Instead
CAREGivers (zorgverleners) van Home Instead Thuisservice Zuid-Hollandse Eilanden zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig, gezond en onafhankelijk in uw vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. CAREGivers van Home Instead Thuisservice bieden ‘metgezelschap’, hulp in & om huis en persoonlijke verzorging.


Careyn thuisbegeleiding
De thuisbegeleiding van Careyn is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft.