Tekstgrootte A A

Odensehuis Oud-Beijerland

Het Odensehuis is een laagdrempelige informatie- en ontmoetingsplaats voor mensen met geheugenverlies en beginnende dementie, (hun) partners, kinderen en kleinkinderen, professionals en buurtgenoten.

Bezoekers voelen zich thuis en kunnen elke dag komen en gaan wanneer zij willen. Zij ontmoeten anderen in een vergelijkbare situatie, er is een ongedwongen sfeer en openheid om met elkaar over hun ervaringen en vele andere zaken te praten. Daarnaast wordt er met elkaar gezorgd voor een zinvolle invulling van de dag.

Mensen die de diagnose dementie hebben gekregen, worden ondersteund in de mogelijkheid een leven te leiden waarbij ze zich gelijkwaardig en geaccepteerd voelen in de samenleving en daar een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. Vergeet dementie, onthoud de mens!

Het Odensehuis gaat uit van eigen regie en kracht van de bezoekers. Bezoekers maken niet alleen gebruik van de adviezen en activiteiten van het Odensehuis; zo mogelijk zijn zij actief betrokken bij het geheel. De lunch tussen de middag wordt met elkaar verzorgd en soms wordt er door mantelzorgers een warme maaltijd bereid.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Odensehuis is het taboe op dementie te doorbreken. Met het Odensehuis laten we dan ook zien dat mensen met dementie bij onze samenleving horen.

Zie voor meer informatie: http://odensehuishw.nl/