Tekstgrootte A A

Welzijnsorganisaties

Stichting ZIJN

Stichting ZIJN staat voor het aanbieden van diensten en ondersteuning ten behoeve van het welzijn van de burgers van Goeree-Overflakkee. De Stichting is de welzijnsorganisatie op het eiland Goeree-Overflakkee, die een breed, gedifferentieerd en kleinschalig aanbod levert op het gebied van welzijn en cultuur. Een aanbod dat dicht bij de mensen staat ten behoeve van hun welzijn, met een verbindende insteek, die uitgaat van de lokale situatie met respect voor een ieder. 

Stichting ZIJN zet zich in voor continue verbetering van diensten en ondersteuning van burgers die aansluiten bij de behoeften van die burgers. Stichting ZIJN adviseert en ondersteunt Gemeente Goeree-Overflakkee proactief. Het welzijn van burgers staat hierbij centraal.

Voor meer informatie zie de website van Stichting ZIJN.