Grootte tekst:

A-

|

A+

Lotgenotengroep

Wat als uw partner dement wordt?

De problemen die zich voordoen wanneer uw partner een psycho geriatrische aandoening krijgt zijn complex. Het is een weg die gepaard gaat met veel verliezen en voortdurend nieuwe problemen. Zorgen, denken en geruststellen zijn voortdurend aan de orde. Veel mantelzorgers zijn overbelast en vragen zich af of ze het goed doen. Ook de relatie verandert ingrijpend.

Door het voortdurend herhalen van dezelfde antwoorden, de nachtelijke onrust en de risico's die zich voordoen, wordt de mantelzorger lange tijd overvraagd. 

Goede ondersteuning is nodig omdat tijdens het hele proces ingrijpende verliezen worden geleden en keuzes worden gemaakt voor de partner. Het is fijn om geregeld mensen te ontmoeten die hetzelfde meemaken. De lotgenotengroepen zijn gericht op het delen van ervaringen en op informatie - en kennisoverdracht. De groep wordt begeleid door de casemanagers van de Ketenzorg Dementie Voorne-Putten Rozenburg.  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de casemanagers; te bereiken via info@ketenzorgdementie-vpr.nl of telefonisch via mobiel 06 - 10381850