Grootte tekst:

A-

|

A+

Huishoudelijke zorg

Heeft u hulp nodig bij het schoonmaken van het huis? De huishoudelijke zorg op Voorne-Putten Rozenburg wordt geleverd door diverse zorgaanbieders. De huishoudelijke zorg valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en wordt uitgevoerd door de gemeente. De gemeente beslist of u recht heeft op huishoudelijke zorg en hoeveel zorg u ontvangt. U kunt een aanvraag bij het wmo loket in uw gemeente indienen. De casemanager kan u -indien gewenst- hierbij helpen.