Grootte tekst:

A-

|

A+

Geheugenbibliotheek

Vanaf juni 2017 heeft Bibliotheekvestiging Middelharnis een nieuwe collectie boeken; de Geheugenbibliotheek. De Geheugenbibliotheek is een speciale collectie boeken rondom de thema's Dementie / Ziekte van Alzheimer. Deze prachtige collectie, samengesteld door de ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee, is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar omgeving te maken heeft met dementie of er meer over wil weten.

Geheugenbibliotheek op Goeree-Overflakkee
​Door dementie raakt iemand grip kwijt op zijn handelen en zijn omgeving (oriëntatie). Dit kan angst, onzekerheid, passiviteit en isolatie tot gevolg hebben. De geheugenbibliotheek biedt informatie en hulp(middelen) om weer grip te krijgen op de dagelijkse bezigheden en te leren omgaan met de achteruitgang.

​Voor wie?
​De Geheugenbibliotheek is bedoeld voor iedereen met geheugenproblemen en de mantelzorgers. Geheugenproblemen kunnen te maken hebben met de leeftijd (ouderdomsvergeetachtigheid), maar kunnen ook veroorzaakt worden door dementie.
​Dit kan tot gevolg hebben dat mensen zich onzeker of angstig gaan voelen, of in een sociaal isolement raken. Veel mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers hebben behoefte aan informatie over de problemen waar men nu en in de toekomst tegenaan kan lopen. Daarnaast kunnen ook vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden in de bibliotheek terecht voor gerichte informatie over geheugenproblemen en advies.

​Wat betekent de geheugenbibliotheek voor u?
​U kunt boeken en andere materialen kosteloos lenen voor maximaal 3 weken en dit kan eventueel verlengd worden met 3 weken. Voor het uitlenen van artikelen is het raadzaam advies te vragen aan de verpleegkundige of de casemanager.

​Op de 1ste dinsdag van de maand tussen 14 uur en 15 uur zijn er ook deskundigen op het gebied van geheugenproblemen, een casemanager dementie en een wijkverpleegkundige aanwezig. ​U kunt met hen in gesprek over allerlei aspecten die te maken hebben met geheugenproblemen; zij geven voorlichting en advies op maat. Hiebrij kunt u denken aan advies over diverse hulpmiddelen die het leven met geheugenproblemen tot steun kunnen zijn, zoals telefoons en klokken met een kalender. Maar ook over een prettige en zinvolle dagbesteding en ondersteuning aan uw mantelzorger. Tevens kunnen zij u verwijzen naar diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen op Goeree-Overflakkee.

De geheugenbibliotheek is ook voor de mantelzorgers een mooie bron van informatie.
​Mocht u geen gelegenheid hebben en toch een casemanager of verpleegkundige wil spreken kunt u een kaartje invullen en in de daarvoor bestemde brievenbus doen. U wordt gebeld om u vraag te bespreken.

Waar is de Geheugenbibliotheek?
​De Geheugenbibliotheek is gehuisvest in de Bibliotheek van Middelharnis, Kerkepad 11, 3241CH in Middelharnis. Het emailadres is: info@bzhd.nl. De openingstijden van de geheugenbibliotheek zijn terug te vinden op de website.