Grootte tekst:

A-

|

A+

Samen dementievriendelijk

Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen.

Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgt dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma.

In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen (kunnen) bijdragen. Deze week de voorlopig laatste aflevering van deze serie over samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee.

Samen dementievriendelijk

Mensen met dementie willen zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving, maar dat is niet altijd makkelijk. Er heerst een taboe rondom dementie en lang niet iedereen weet wat de ziekte inhoudt en hoe je er mee om kunt gaan.
De gemeente Goeree-Overflakkee is daarom het project ‘samen dementievriendelijk’ gestart. Met het project willen we stimuleren dat er méér aandacht is voor mensen met dementie en dat mensen met dementie en hun mantelzorgers, familie en naasten net dat extra steuntje in de rug krijgen wanneer zij dat nodig hebben. Om te kunnen blijven meedoen, met behoud van regie over het eigen leven. Deze aanpak past binnen de landelijke campagne voor een dementievriendelijke samenleving.

Hoe herkent u iemand met dementie?
Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Symptomen zijn onder meer: vergeetachtigheid, in de vorm van geheugenproblemen die het dagelijks leven verstoren; gedragsveranderingen, zoals wisselende stemmingen, achterdocht, boosheid en onrust, maar ook minder initiatiefnemen; taalproblemen, moeite een gesprek te voeren, woorden niet begrijpen; en problemen met dagelijks handelen, zoals omgaan met geld, het kwijtraken van spullen en moeite met beslissingen nemen.

Hoe gaat u het beste om met iemand die dementie heeft?
In deel 4 hebben we al een gedeelte van het signaleringskaartje afgedrukt, dat hier tips over geeft. We noemden blijf rustig en vriendelijk; ga mee in de beleving; bied veiligheid; zorg voor structuur en overzicht; geef complimenten. U kunt beter niet in discussie gaan of corrigeren en terechtwijzen, verbieden of juist dwingen en haasten.

Wat kunt u doen? 
Een eerste vraag is of u denkt met mensen met dementie in uw directe omgeving te maken te hebben. Heeft u interesse of er belang bij er méér over te weten, er beter mee om te gaan? Op de site www.samendementievriendelijk.nl vindt u informatie, maar ook online trainingen, die u alerter zullen maken voor de problematiek van mensen met dementie.

Wellicht kunt u ook de organisatie waar u werkt attenderen op het thema. In hoeverre heeft u als organisatie te maken met mensen met dementie? In deze serie hebben we al aandacht besteed aan de supermarkten, maar de online trainingen zijn zeker ook van toepassing op de horeca, banken, het verenigingsleven, musea, taxibedrijven, kerken e.d.

U kunt u ook inzetten als vrijwilliger. Onder andere in deel 2 over het Alzheimer Café en in deel 5 over de mantelzorg en de inzet van vrijwilligers is daar al aandacht aan besteed. Er is behoefte aan vrijwilligers, die graag iets willen doen voor een persoon met dementie of zijn/haar mantelzorger. Eén uurtje per week of veertien dagen kan al heel veel goeds doen. Bij de match (die wordt gemaakt door stichting ZIJN) wordt altijd gekeken naar uw persoonlijke interesses en mogelijkheden.

En verder?
Het ligt in de bedoeling om ná de zomerperiode deze serie te hervatten. Dan zullen we bijvoorbeeld aandacht besteden aan de functie van muziek, de aanpassingen aan huis, de rol van voeding, wandelgroepen en valpreventie.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel?

  • Voor medische vragen neemt u contact op met uw huisarts.
  • Voor vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over welzijn en wonen: belt u met 14 0187 (keuze 1, Sociaal Meldpunt).
  • Voor vragen over mantelzorg neemt u contact op met Stichting ZIJN via telefoonnummer 0187 482 400.
  • Voor algemene vragen over Alzheimer en het Alzheimer Café kunt u mailen naar alzo38@gmail.com, bellen met 06-20 05 50 53 of de website bezoeken: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/goeree-overflakkeehoeksche-waard.
  • Voor vragen over casemanagement belt u 06-83 67 84 17 of mailt u naar info@ketenzorgdementie-go.nl.
  • Voor vragen over de dementievriendelijke samenleving kunt u contact opnemen met de projectleider, Carel van Velzen, c.vanvelzen@steunpuntkoel.nl, 06-54242663.