Grootte tekst:

A-

|

A+

Mantelzorg en inzet vrijwilligers

Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen.

Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma.

In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen (kunnen) bijdragen. Deze week is er aandacht voor de mantelzorger en de inzet van vrijwilligers.  

Mantelzorg en inzet vrijwilligers

Stichting ZIJN is al sinds 1968 actief als brede welzijnsorganisatie op Goeree-Overflakkee. De stichting biedt diensten en ondersteuning aan voor het welzijn van de inwoners van Goeree-Overflakkee. Omdat er op Goeree-Overflakkee steeds meer mensen geconfronteerd worden met de gevolgen van dementie, doet Stichting ZIJN ook mee aan De dementievriendelijke samenleving.

Zorgen voor iemand met dementie
Wanneer u zorgt voor iemand met dementie, verandert uw relatie met die persoon. Van een gelijkwaardige relatie verandert het in een zorgrelatie. Dit kan voor de persoon met dementie beangstigend zijn. De regie over zijn leven ligt niet meer volledig bij hemzelf. Ook voor de naaste is het een hele verandering.

Mantelzorger
Als partner of familielid van iemand met dementie verleent u onbetaalde zorg en vaak is dit meer dan incidenteel een handje helpen. De mantelzorgtaken kunnen veel tijd kosten waardoor de mantelzorger zichzelf wegcijfert in dienst van de ander. Mantelzorg is vaak een intensieve, emotionele en verantwoordelijke taak. Door de emotionele band die er is met de verzorgde, kan het moeilijk zijn voor de mantelzorger om grenzen aan te geven. Het risico bestaat dat men op den duur overbelast raakt en zélf ziek wordt. Het is daarom belangrijk dat de mantelzorger goed voor zichzelf blijft zorgen en op tijd hulp inschakelt.

Mantelzorgers kunnen tegen allerlei knelpunten aanlopen, waar zij niet direct een antwoord op hebben. Zo kunnen zij problemen ondervinden bij het combineren van mantelzorgtaken met een baan of weten zij zich geen raad met alle regelingen en formulieren waar zij mee te maken krijgen. Sommige mantelzorgers hebben nauwelijks meer tijd om te ontspannen en hebben niemand om hun zorgen mee te delen. Ook de mantelzorgtaken kunnen moeilijk te combineren zijn met het aanhouden van sociale contacten.

Mantelzorgondersteuning
Eén van de belangrijkste taken van Stichting ZIJN is het geven van mantelzorgondersteuning. Zo kunnen partners en/of familieleden van een persoon met dementie bij de welzijnadviseurs van Stichting ZIJN terecht. Met persoon gerichte informatie, advies en begeleiding streven zij naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van mensen. De adviseur heeft een geheimhoudingsplicht en met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan volgens de wet op de privacy. Het welzijnsadvies is gratis.

Dagbesteding hulpvragers
Mantelzorgers geven aan dat dagbesteding voor hun familielid/buur/vriend heel belangrijk is. Even ‘niet zorgen’ is een waardevolle ontlasting. Het zorgt ervoor dat de mantelzorger even boodschappen kan doen, naar de kapper kan gaan en ergens een kop koffie kan gaan drinken. Er is behoefte aan een zinvolle dagbesteding voor hulpvragers. De welzijnadviseurs van Stichting ZIJN kijken met u hoe er gewerkt kan worden aan een zinvolle dagbesteding.

Ondersteuning door vrijwilliger
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is de mantelzorger even te ontlasten van de zorgtaak. Het klinkt vanzelfsprekend en logisch. Maar vaak is het overdragen en overnemen van de zorg niet zo eenvoudig. Stichting ZIJN denkt ook mee met mantelzorgers die behoefte hebben aan één of meerdere dagdelen respijtzorg. Dit doen zij door contact te zoeken met organisaties en professionals die vervangende zorg bieden en de zorg tijdelijk kunnen overnemen. Daarnaast  zoeken zij naar de juiste vrijwilliger, om ingezet te kunnen worden voor de ondersteuning van zowel de persoon met dementie als de mantelzorger zelf.

Aanmelden vrijwilligers
Doet u graag iets voor een persoon met dementie of zijn/haar mantelzorger? Stichting ZIJN is op zoek naar mensen die het enthousiaste team van vrijwilligers willen versterken. Eén uurtje per week of veertien dagen kan al heel veel goeds doen. U kunt zich opgeven als vrijwilliger. Bij de match wordt altijd gekeken naar uw persoonlijke interesses en mogelijkheden. U kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, via telefoonnummer 0187-64 13 44 of per e-mail: a.hogenbirk@zijngo.nl.     

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel?

  • Voor medische vragen neemt u contact op met uw huisarts
  • Voor vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over welzijn en wonen: belt u met 14 0187 (keuze 1, Sociaal Meldpunt)
  • Voor vragen over mantelzorg neemt u contact op met Stichting ZIJN via telefoonnummer 0187 482 400
  • Voor vragen over casemanagement en/of aanmelding belt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur met 06-83 67 84 17. U kunt ook mailen naar info@ketenzorgdementie-GO.nl.