Grootte tekst:

A-

|

A+

De gespreksgroep

Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen.

Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma.

In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen (kunnen) bijdragen. Deze week is er aandacht voor de gespreksgroep.

De gespreksgroep

Zorgbelang Zuid-Holland neemt daar deel aan de Village-Deal op Goeree Overflakkee. Alle betrokken partijen werken samen met de gemeente aan het verbeteren van de dementiezorg. Zorgbelang Zuid-Holland heeft in dit kader een onderzoek uitgevoerd bij cliënten, mantelzorgers en professionals. De rapportage van het onderzoek geeft een beeld van hoe de verschillende wetgeving, waar mensen met dementie mee te maken hebben, hun uitwerking hebben op de dementiezorg en wat voor de cliënt en de mantelzorger belangrijk is. Voor dit onderzoek heeft mevrouw Mariëlle van Esch de gespreksgroep voor mensen met een beginnende dementie in Goedereede bezocht. Enthousiast, ontroerd en vol indrukken kwam ze terug.

Van Esch: ‘Op een dinsdagmorgen, half december 2017 heb ik een bezoek gebracht aan gespreksgroep Westvoorne. In het kader van een onderzoek voor Zorgbelang naar het cliëntenperspectief in de ketenzorg dementie op Goeree-Overflakkee wilde ik vragen stellen over hoe het is om te leven met dementie en de ervaringen met de zorg. In het woonzorgcomplex Westvoorne in Goedereede komt elke dinsdagochtend een groep mensen met beginnende dementie bij elkaar onder begeleiding van Dineke Jongejan van Curamare. Een hartelijke ontvangst met koffie en koek maakte een sfeer waarin een goed gesprek mogelijk was. Onze interviewvragen werden goed ontvangen en in een sfeer van vertrouwen werden ze in alle openheid beantwoord. Ik ben veel te weten gekomen over het dagelijks leven met dementie. Over hoe moeilijk het bijvoorbeeld is om aan anderen uit te leggen hoe het werkt dat je dingen vergeet. Over het niet meer altijd herkennen van mensen die je tegen komt op straat en de schaamte die dat oproept. En ook dat de beginnende dementie gevolgen heeft voor de partnerrelatie en de communicatie daarin.
Het blijkt daarnaast heel goed mogelijk om met dementie mee te blijven doen in de samenleving. Door middel van vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, of lid te zijn (en blijven) van een club.’

‘Ik stelde ook vragen over de zorg en ondersteuning die ontvangen werd, en hoe de mensen met dementie deze zorg beleefden. Over de contacten met het WMO-loket van de gemeente en de samenwerking met de casemanager dementie. Er was veel te vertellen. Alle informatie is verwerkt in de rapportage die we gemaakt hebben van ons onderzoek voor de gemeente en wordt meegenomen om de zorg aan mensen met dementie te verbeteren. Tijdens het gesprek werd me uitgelegd dat elke groepsbijeenkomst verloopt volgens een vaste structuur, dat is voor de groepsleden prettig. Als dingen hetzelfde blijven, is dat voor de groepsleden gemakkelijker te volgen en is duidelijk wat er gaat gebeuren.’

‘Wat me trof tijdens de bijeenkomst was de saamhorigheid en betrokkenheid tussen de groepsleden. Ze vertelden dat alles moest wijken voor het wekelijkse gesprek. Groepsleden vinden herkenning bij elkaar, leren van elkaar en steunen elkaar tijdens het zich voortschrijdende proces van dementie. Kortom: de gespreksgroep voorziet in een behoefte!’

De deelnemers van de gespreksgroep laten weten dat zij het ook een fijne morgen vonden. Het geeft hun voldoening om mee te denken over hoe zaken verbeterd kunnen worden. Helaas zijn ze ‘ervarings-deskundigen’ maar kunnen daardoor juist een hele goede bijdrage leveren. Tot slot raden zij iedereen met dementie de gespreksgroep aan. Het zou mooi zijn als er op meerdere plekken op het eiland een gespreksgroep is. Er wordt op dit moment nagedacht over Middelharnis, Nieuwe-Tonge of Oude-Tonge. Maar ook in Goedereede zijn nieuwe deelnemers welkom! Kom gerust een ochtend meepraten en drink een bakje koffie mee. Voor meer informatie kunnen belangstellenden of hun mantelzorger contact opnemen met de casemanagers dementie, via telefoonnummer 06-83 67 84 17 of via e-mail: info@ketenzorgdmentie-go.nl.

Vraag me niet te herinneren
Test niet telkens mijn verstand
Laat me gaan en weten dat je er bent
Kus me op de wang en pak mijn hand
Mijn verwarring is groter dan je denkt
Verdrietig, ziek en verloren in elk moment
Dat ik jou nodig heb, dat weet ik wel
Mij vasthoudt en laat voelen dat je er bent
Verlies alsjeblieft niet je geduld met mij
Schreeuw en huil niet als ik raar reageer
Ik kan het echt niet helpen hoe ik ben
Ik kan niet anders, hoe hard ik ook probeer
Vergeet nooit dat ik je nodig heb
Het mooiste van mij is al lang vergaan
Ik smeek je hou me vast en hou van mij
Tot dat ik voorgoed ben weggegaan

J.W.
(deelnemer gespreksgroep Westvoorne in Goedereede)

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel?

  • Voor medische vragen neemt u contact op met uw huisarts.
  • Voor vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over welzijn en wonen: belt u met 14 0187 (keuze 1, Sociaal Meldpunt).
  • Voor vragen over mantelzorg neemt u contact op met Stichting ZIJN via telefoonnummer 0187 482 400.
  • Voor vragen over casemanagement en/of aanmelding belt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur met 06-83 67 84 17. U kunt ook mailen naar info@ketenzorgdementie-GO.nl.