Grootte tekst:

A-

|

A+

De Geheugenbibliotheek

Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen.

Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgt dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma.

In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen (kunnen) bijdragen. Deze week wordt de Geheugenbibliotheek belicht.

De Geheugenbibliotheek

Vanaf begin juni 2017 heeft Bibliotheekvestiging Middelharnis een nieuwe collectie boeken; de Geheugenbibliotheek. De Geheugenbibliotheek is een speciale collectie boeken rondom de thema's Dementie / Ziekte van Alzheimer. Deze collectie, samengesteld door de ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee, is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar omgeving te maken heeft met dementie of er meer over wil weten. De boeken worden geregeld aangevuld door de bibliotheek met nieuwe titels.

Geheugenbibliotheek op Goeree-Overflakkee
Door de dementie raakt iemand grip kwijt op zijn handelen en zijn omgeving (oriëntatie). Dit kan angst, onzekerheid en passiviteit en isolatie tot gevolg hebben. De Geheugenbibliotheek biedt informatie en hulp(middelen) om weer grip te krijgen op de dagelijkse bezigheden en te leren omgaan met de achteruitgang. De Geheugenbibliotheek is gehuisvest in de Bibliotheek van Middelharnis, Kerkepad 11 in Middelharnis.

Voor wie is de Geheugenbibliotheek?
De Geheugenbibliotheek is bedoeld voor iedereen met geheugenproblemen en de mantelzorgers. Geheugenproblemen kunnen te maken hebben met de leeftijd (ouderdomsvergeetachtigheid), maar kunnen ook veroorzaakt worden door dementie.

Dit kan tot gevolg hebben dat mensen zich onzeker of angstig gaan voelen, of in een sociaal isolement raken. Veel mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers hebben behoefte aan informatie over de problemen waar men nu en in de toekomst tegenaan kan lopen. Daarnaast kunnen ook vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden in de bibliotheek terecht voor gerichte informatie over geheugenproblemen en advies.

Deskundigen aanwezig in de Geheugenbibliotheek
Op de eerste dinsdag van de maand tussen 14:00 uur en 15:00 uur zijn deskundigen op het gebied van geheugenproblemen, een casemanager dementie en een wijkverpleegkundige, aanwezig in de Geheugenbibliotheek. U kunt met hen in gesprek gaan over allerlei aspecten die te maken hebben met geheugenproblemen. Zij geven voorlichting en advies op maat. Hierbij kunt u denken aan advies over diverse hulpmiddelen die het leven met geheugenproblemen tot steun kunnen zijn, zoals telefoons en klokken met een kalender. Maar ook over een prettige en zinvolle dagbesteding en ondersteuning aan uw mantelzorger. Tevens kunnen zij u verwijzen naar diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen op Goeree-Overflakkee.

Activiteiten Geheugenbibliotheek
Bewegen is gezond voor lichaam en brein. Sámen bewegen, in groepsverband, beïnvloedt de stemming van mensen met dementie positief. Op Goeree-Overflakkee is de Geheugenbibliotheek gestart met een wandel/beweeggroep. Iedere donderdagmiddag vanaf 15 maart wordt een wandeling georganiseerd voor mensen met dementie die thuis wonen.

Wandel/beweeggroep
De wandelgroep wordt professioneel begeleid, maar mantelzorgers zijn welkom om mee te wandelen. Vertrekpunt is de Bibliotheek in Middelharnis, start 13.30 uur, inloop vanaf 13:15 uur. De activiteit duurt ruim een uur. Bij slecht weer worden binnen activiteiten gedaan of gezellig met elkaar gepraat. Naast wandelen gaat het ook om gezelligheid. Dat gebeurt natuurlijk onderweg, maar ook na afloop is er ruimte om gezellig samen te zijn onder het genot van koffie of thee. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Spelletjes ochtend
Een ontspannen en gezellige ochtend in de bibliotheek. Er worden spellen gespeeld die aansluiten bij de mogelijkheden voor mensen met dementie. De eerste volgende spelletjesochtend is op donderdag 5 april van 10.00 uur tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Zingen met elkaar 
Eén keer per maand kunt u op donderdagmiddag aanschuiven bij het Aanschuifkoor. Dit si een activiteit van de bibliotheek en geschikt voor mensen met dementie. Er wordt dan gezellig met elkaar gezongen, onder begeleiding van Germaine Compier. Van ‘gouwe ouwe’ tot echte meezingers. Zingen maakt blij! Lokale koorleden zorgen voor extra stemvolume.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel?

  • Voor medische vragen neemt u contact op met uw huisarts
  • Voor vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over welzijn en wonen: belt u met 14 0187 (keuze 1, Sociaal Meldpunt)
  • Voor vragen over mantelzorg neemt u contact op met Stichting ZIJN via telefoonnummer 0187 482 400
  • Voor meer informatie over de (Geheugen)bibliotheek gaat u naar de website info@bzhd.nl, hier vindt u ook de openingstijden. 
  • Voor vragen over casemanagement belt u 06-83 67 84 17 of mailt u naar info@ketenzorgdementie-go.nl.
  • Voor de laatste ontwikkelingen kunt u ook een kijkje nemen op de website www.ketenzorgdementie-go.nl. Ook kunt u ons volgen op Facebook: https://www.facebook.com/geheugenbibliotheek/

Alle in dit artikel genoemde activiteiten zijn te vinden op de site van de bibliotheek: http://www.leerenbeleef.nl/activiteiten.