Grootte tekst:

A-

|

A+

De dementievriendelijke supermarkt

Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen.

Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma.

In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen (kunnen) bijdragen. Deze week is er aandacht voor de dementievriendelijke supermarkt.

De dementievriendelijke supermarkt

De heer W. uit Stellendam heeft al zes jaar Alzheimer. Gelukkig gaat het proces traag. Voor zijn gevoel was hij in het begin nog slechter, vooral omdat hij veel kwaad was en er mee om moest leren gaan. Hij fietst en wandelt veel, want verdwalen op zijn eiland doet hij gelukkig niet. Hij zit ook in een gespreksgroep in Goedereede. Dat is voor hem heel erg waardevol. Hij heeft de maandelijkse bijeenkomsten al die jaren hooguit tweemaal gemist.

We praten met hem en zijn vrouw over wat de supermarkt voor hen kan betekenen. De heer W. kan, als het om een paar dingetjes gaat, nog best boodschappen doen, maar het is dan wel een probleem voor hem dat artikelen steeds weer op een andere plek staan. Zijn vrouw maakt tegenwoordig een briefje en zet de boodschappen in de volgorde zoals je ze in de winkel tegenkomt. “Maar dan ben ik weer vergeten, dat ik een briefje bij me had”, zegt hij. En als hij dan, bijvoorbeeld de koffie of het brood gevonden heeft, dan blijken er wel twintig soorten te zijn en wordt de keuze nagenoeg onmogelijk voor hem.

Het kan hem erg helpen, dat het personeel hem kent en weet van zijn dementie. Want hoewel hij het graag zelf wil proberen kan een extra steuntje in de rug soms geen kwaad. Het is hem ook niet aan te zien. Daarom heeft hij het gevoel dat mensen soms gek naar hem kijken en lijken te denken “het zal wel meevallen” of “zal het wel waar zijn”. Hij is al driemaal zijn portemonnee ergens verloren, maar gelukkig is deze telkens weer terechtgekomen.

Ina Klapmuts van de Spar in Nieuwe-Tonge onderkent het belang om wat extra aandacht te hebben voor klanten met dementie. Door de online training te volgen en er samen met het personeel bij stil te staan, zijn ze alert op mensen die wat hulp nodig hebben. “Het vraagt soms wat geduld en extra aandacht op momenten dat het niet lukt. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een product of het maken van keuzes”, zegt Ina. “Soms zijn mensen vergeten waar ze ook al weer voor kwamen en kunnen we uit de overige boodschappen afleiden wat ze nodig hebben. Soms hebben ze moeite met de snelheid aan de kassa, met het betalen en het inpakken. Als het nodig is rekenen we eenmaal per week af met één van de kinderen.”

“De koffietafel is een mooie ontmoetingsplek, waar we relevante informatie over dementie hebben liggen. Wij raden het alle winkeliers op het eiland aan om de online training te volgen. Een kleine moeite en een zinvolle bijdrage om ons eiland samen dementievriendelijk te maken”.

Bent als supermarkt geïnteresseerd in de online training, kijk dan op de website www.samendementievriendelijk.nl

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel?

  • Voor medische vragen neemt u contact op met uw huisarts.
  • Voor vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over welzijn en wonen: belt u met 14 0187 (keuze 1, Sociaal Meldpunt).
  • Voor vragen over mantelzorg neemt u contact op met Stichting ZIJN via telefoonnummer 0187 482 400.
  • Voor vragen over casemanagement en/of aanmelding belt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur met 06-83 67 84 17. U kunt ook mailen naar info@ketenzorgdementie-GO.nl.