Grootte tekst:

A-

|

A+

De dementievriendelijke gemeente

Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen.

Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgt dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma.

In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen kunnen bijdragen.

De dementievriendelijke gemeente

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het erg belangrijk iets voor het toenemend aantal mensen met dementie te doen. Daarom werkt de gemeente samen met alle betrokken partijen om de kennis over dementie te vergroten, de mantelzorg te versterken en de samenwerking te verbeteren. Ook doet de gemeente mee aan De dementievriendelijke samenleving.

Training dementievriendelijk
De gemeente heeft daarnaast ook een ondersteunende functie voor mensen met dementie. Daarom hebben alle medewerkers van de afdeling Wmo, de balie in het gemeentehuis en het Klant Contact Centrum (KCC) De online training Samen dementievriendelijk gevolgd.

Huisbezoek
Bij een vermoeden van dementie wordt door de Wmo-consulent de casemanager dementie ingeschakeld. Er is afgesproken al vroegtijdig contact te hebben. Andersom zullen ook de casemanagers vroegtijdig (dus ver voor het uitproberen van groepsbegeleiding) een melding doen bij de gemeente, zodat de casemanager en de Wmo-consulent  samen op huisbezoek kunnen gaan. Er wordt gekeken naar de gehele situatie, de problematiek en naar de mogelijke oplossingen. Er wordt tijdens het huisbezoek ook besproken wat het sociaal netwerk kan doen om degene met dementie zo lang mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen.

Alzheimercafé
Om de persoon met dementie te helpen om zijn vaardigheden zo lang mogelijk vast te houden, zijn er allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld het Alzheimercafé, de gespreksgroep, hulp van vrijwilligersorganisaties en activiteitenmiddagen. Wanneer de dementie in een verder gevorderd stadium komt, kan er dagbesteding door de gemeente worden toegekend.  

Dementia-app
Een van de kenmerken van dementie is vergeetachtigheid. Je kunt dan bijvoorbeeld de dementia-app gebruiken. Hierin staat een agenda waarin je allerlei taken kunt zetten zodat een belletje afgaat als er bijvoorbeeld medicijnen moeten worden ingenomen. Er is een analoge klok, er kunnen foto’s worden ingezet, er zitten diverse Polygoon (oud gesproken nieuws) filmpjes in, spelletjes, informatie, enz.

Hulp bij het huishouden
Als het schoonhouden van de woning niet langer lukt, dan kan er hulp bij het huishouden ingezet worden. In eerste instantie om samen het schoonmaken te doen. Geleidelijk aan zullen er steeds meer taken overgenomen worden.

Blijverslening
Wanneer de dementie in een verder gevorderd stadium komt, kan de woning een probleem opleveren. Daarom adviseert de gemeente om al vroeg naar een geschikte woning te zoeken of de woning geschikt te maken. Dit kan met behulp van de blijverslening. Die is bij de gemeente aan te vragen. Als er toch een woningaanpassing nodig is, kan dit ook bij de gemeente worden aangevraagd.

Mantelzorgcompliment
De gemeente verzorgt het Mantelzorgcompliment. Dit kan jaarlijks in september en oktober aangevraagd worden bij de gemeente. De mantelzorger moet dan wel ingeschreven staan bij stichting ZIJN.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187.

Wethouder Gerrit de Jong in de geheugenbibliotheek. De geheugenbibliotheek biedt informatie en hulp(middelen) om weer grip te krijgen op de dagelijkse bezigheden en te leren omgaan met de achteruitgang die bijvoorbeeld gepaard gaat met de Ziekte van Alzheimer.