Grootte tekst:

A-

|

A+

De Casemanager

Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen.

Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgt dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma.

In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen (kunnen) bijdragen. Deze week wordt de functie van casemanager belicht.

De casemanager: persoonlijke begeleiding van thuiswonende mensen met dementie en de mantelzorg

Kwijt
Zoek in mijn geheugen
Naar dingen die ik kwijt ben
Verzin meermalen een ‘leugen’
Omdat ik de waarheid niet meer ken.

Tineke Boer-Sander

Wat doet een casemanager?
Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zo nodig zorg. De casemanager is in samenwerking met de wijkverpleegkundige en de huisarts de spil in de zorg aan de persoon met dementie en de omgeving.

Nederland telt op dit moment ongeveer 250.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst enorm stijgen: per jaar komen er 15.000 mensen bij. Mensen met dementie en hun mantelzorger hebben meestal behoefte aan een vast persoon die hen kan bijstaan vanaf het moment dat de eerste signalen komen tot aan opname in een verpleeghuis of overlijden. De casemanager dementie is deze persoon.

Vast en vertrouwd
Als bij u dementie is vastgesteld, brengt dit veel onzekerheid met zich mee. Hoe gaat uw toekomst eruitzien? Welke problemen kunt u verwachten in uw dagelijkse functioneren? Kunt u thuis blijven wonen? Hoe organiseert u hulp? 

U kunt met deze en andere vragen terecht bij een casemanager dementie. Zij/hij biedt onafhankelijke en persoonlijke begeleiding die breed wordt ingezet. Op Goeree-Overflakkee werken casemanagers voor alle mensen met  dementie en hun mantelzorgers. Zij werken onafhankelijk van de zorgaanbieders en onderhouden de contacten met de persoon met dementie, de mantelzorgers, de huisarts, andere behandelaars en/of zorgverleners. Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De casemanager heeft kennis van de diverse mogelijkheden op het gebied van zorg, maar onderhoudt ook de contacten met andere hulpverleners, zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige en de Wmo-consulent. Zij/hij weet wanneer deze moeten worden ingeschakeld. Veel mensen zijn blij met een casemanager, omdat ze persoonlijke begeleiding krijgen en een goede band opbouwen. Casemanagers hebben een specifieke opleiding gevolgd en blijven hun kennis en vaardigheden ontwikkelen.

Dementie
Iedereen vergeet wel eens wat, daar hoeft u niet oud voor te zijn. Het geheugen gaat met het stijgen van de jaren langzaam achteruit. Bij de meeste ouderen leidt achteruitgang in het geheugen niet tot een verstoring van het dagelijks leven. Er is dan sprake van normale ouderdomsvergeetachtigheid.

Bij dementie is er geen sprake van vergeetachtigheid, maar van geheugenproblemen die het dagelijks functioneren verstoren. De gewone dagelijkse bezigheden en eenvoudige handelingen lijken ingewikkelder of zijn vergeten. Het voeren van een gesprek wordt moeilijker. Dementie kan leiden tot een ander gedrag of onrust.

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, gevolgd door vasculaire dementie.

Het is belangrijk dat u verschijnselen bij uzelf, uw partner of een familielid niet verbergt. En deskundigen inroept die een precieze diagnose kunnen stellen en zo nodig hulp kunnen inschakelen. Voor het herkennen van de vroege signalen heeft de ketenzorg een kaartje ontwikkeld:

    

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel?

  • Voor medische vragen neemt u contact op met uw huisarts
  • Voor vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over welzijn en wonen: belt u met 14 0187 (keuze 1, Sociaal Meldpunt)
  • Voor vragen over mantelzorg neemt u contact op met Stichting ZIJN via telefoonnummer 0187 482 400
  • Voor vragen over casemanagement en/of aanmelding belt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur met 06-83 67 84 17. U kunt ook mailen naar info@ketenzorgdementie-GO.nl.

Achtergrondinformatie Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee
Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee is een samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders, vrijwilligers - en welzijnsorganisaties en de gemeente Goeree-Overflakkee. De keten richt zich in eerste instantie op de begeleiding van thuiswonende cliënten met de diagnose dementie en hun mantelzorgers. Het doel is het thuis wonen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier mogelijk te maken door de hulpverlening rondom de cliënt af te stemmen en te optimaliseren. Het casemanagement dementie wordt aangeboden vanuit de keten.