Grootte tekst:

A-

|

A+

Alzheimer cafés

Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen.

Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgt dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma.

In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen (kunnen) bijdragen. Deze week worden de Alzheimer Cafés belicht.

Wat zijn Alzheimer Cafés en voor wie zijn ze bedoeld?

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen met vragen over dementie. De sfeer is informeel en gemoedelijk, net als in een gewoon café. 

Niet alles is online of vanuit een boek of cursus te leren. Soms heeft u gewoon behoefte aan persoonlijk contact met mensen die weten waarover het gaat. Iedereen met vragen over dementie kan daarom terecht bij een Alzheimer Café. U bent welkom als u bang bent dat uw naaste of uzelf dementie krijgt. Of wanneer uw naaste onlangs de diagnose dementie heeft gekregen. In een veilige omgeving en in een prettige sfeer leert en profiteert men van elkaars ervaringen, kennis en kunde.

Er worden contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld. In het café is er ruimte voor luisteren naar elkaars persoonlijke ervaringen. Contacten die vooral laagdrempelig moeten zijn. Er wordt in het programma voldoende tijd vrij gemaakt voor onderling ontmoeten, onder het genot van een drankje.

‘Was ik maar veel eerder hier gekomen. Veel van waar ik tegenaan ben gelopen valt nu op zijn plek.’

Opzet van de bijeenkomsten
Ieder café is anders, maar de opzet van de bijeenkomsten is vergelijkbaar. Tijdens elke bijeenkomst staat een thema centraal. Dat kunnen heel uiteenlopende thema’s zijn: van tips en trucs voor de veiligheid in en rondom het huis, rechtsbescherming, slaapproblemen en ergotherapie tot de rol van een mantelzorger. De avond begint met een film of een circa 30 minuten durend interview met een deskundige, zoals bijvoorbeeld deskundigen uit de thuiszorg of een zorgcentrum, gevolgd door een pauze. Na de pauze kunt u een halfuur vragen stellen en met elkaar discussiëren. Na afloop is er gelegenheid om onderling een praatje te maken en nog wat te drinken. Bij onze bijeenkomsten is ook de casemanager nadrukkelijk betrokken om mensen bij te staan.

Lotgenotencontact
In het Alzheimer Café ontmoeten (ervarings)deskundigen elkaar. Zij kunnen elkaar (verder) op weg helpen. Dit is een goede voorbereiding op wat er komen gaat. Als u weet wat u te wachten staat, heeft u meer controle en behoud u de regie op uw leven. Zeker voor nieuwe cliënten is het Alzheimer Café aan te bevelen. Het Alzheimer Café biedt informatie en advies tevens een toegang tot snelle hulpverlening. Het café is voor iedereen toegankelijk, zonder afspraak.

‘Er komen vaak veel vragen en problemen uit de zaal naar voren. Daar worden dan suggesties voor gedaan. Ik hoor er interessante dingen.’

Wie organiseert het Alzheimer Café?
De regionale afdeling Alzheimer Goeree-Overflakkee/Hoeksche Waard heeft twee cafés (Middelharnis en Oud-Beijerland). In Middelharnis wordt dit maandelijks georganiseerd vanuit Wijkcentrum Doetinchemsestraat 27, 3241 AA Middelharnis. Het wijkcentrum is goed bereikbaar met een OV-halte voor de deur. De avonden beginnen om half acht.

‘De eerste keer hoorde ik heftige verhalen die ik niet herkende. Daar schrok ik van. Inmiddels is mijn man in een andere fase van het proces en is het juist fijn om daar met anderen over te kunnen praten.’      

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel?

  • Voor medische vragen neemt u contact op met uw huisarts
  • Voor vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over welzijn en wonen: belt u met 14 0187 (keuze 1, Sociaal Meldpunt)
  • Voor vragen over mantelzorg neemt u contact op met Stichting ZIJN via telefoonnummer 0187-482 400
  • Voor algemene vragen over Alzheimer en het Alzheimer Café kunt u mailen naar alzo38@gmail.com, bellen met 06-20 05 50 53 of de website bezoeken: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/goeree-overflakkeehoeksche-waard.
  • Voor vragen over casemanagement belt u 06-83 67 84 17 of mailt u naar  info@ketenzorgdementie-GO.nl.

Is uw belangstelling gewekt voor vrijwilligerswerk?
Met uw hulp maken we het verschil voor mensen met dementie en hun mantelzorger.                         
Neem contact op met het secretariaat van de afdeling: alzgo38@gmail.com of bel naar 06-20 05 50 53.